Over de CAHAG

De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) is een netwerkorganisatie van (kader-)huisartsen met speciale belangstelling voor COPD en Astma. CAHAG leden zijn regionaal en landelijk betrokken bij kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van COPD en Astmazorg, zowel in de huisartsgeneeskunde, de eerstelijn als de ketenzorg

CAHAG is een Stichting en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 30172179

CAHAG is gevestigd in de Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

CAHAG secretariaat voor onderwijs, CAHAG conferentie, CAHAG cursussen en Adembenemend
E-mail: onderwijs@secretariaatcahag.nl

CAHAG bestuurssecretariaat 
Mw. Annemie Philipsen
E-mail: Contactformulier