Bestuur

De CAHAG heeft een bestuur dat besluiten neemt over de dagelijkse gang van zaken en een kerngroep die het bestuur ondersteunt. 

Het CAHAG bestuur bestaat uit:   

  • Jiska Snoeck-Stroband - voorzitter
  • Niels Chavannes - vicevoorzitter, wetenschap
  • Lisette van den Bemt - penningmeester
  • Jean Muris - PR & communicatie
  • Ingrid Looijmans - wetenschap, conferentie
  • Maret Zonneveld - eHealth, implementatie
  • Marjan Veltman - onderwijs

Het bestuur is bereikbaar via het CAHAG secretariaat of de CAHAG coördinator:

CAHAG Bestuurssecretaresse

Mw. Astrid Kraayvanger
cahag@secretariaatcahag.nl

CAHAG secretariaat 

Mw. Mirjam Sijp
E-mail: cahagsecretariaat@nhg.org 
Telefoon (088) 506 56 23