Bestuur

De CAHAG heeft een bestuur dat besluiten neemt over de dagelijkse gang van zaken en een kerngroep die het bestuur ondersteunt. Het bestuur en de kerngroep worden ondersteund door de CAHAG coördinator Marjan Veltman.

Het CAHAG bestuur bestaat uit:   

  • Jiska Snoeck-Stroband - voorzitter
  • Niels Chavannes - vicevoorzitter, wetenschap
  • Lisette van den Bemt - penningmeester
  • Jean Muris - PR & communicatie
  • Ingrid Looijmans - wetenschap, conferentie
  • Maret Zonneveld - eHealth, implementatie
  • Wim Oomen - onderwijs

Het bestuur is bereikbaar via het CAHAG secretariaat of de CAHAG coördinator:

CAHAG Bestuurssecretaresse

Mw. Astrid Kraayvanger
cahag@secretariaatcahag.nl

CAHAG secretariaat 

Mw. Mirjam Sijp
E-mail: cahagsecretariaat@nhg.org 
Telefoon (088) 506 56 23 

CAHAG coördinator

Mw. Drs. Marjan Veltman
E-mail: cahagcoordinator@nhg.org
Telefoon: (06) 41533747