Bestuur

De CAHAG heeft een bestuur dat besluiten neemt over de dagelijkse gang van zaken en een kerngroep die het bestuur ondersteunt. Het bestuur en de kerngroep worden ondersteund door de CAHAG coördinator Marjan Veltman.

Het CAHAG bestuur bestaat uit:   

  • Regien Kievits - voorzitter
  • Niels Chavannes - vicevoorzitter, wetenschap
  • Lisette van den Bemt - penningmeester
  • Jean Muris - implementatie, PR & communicatie
  • Jiska Snoeck - wetenschap, conferentie
  • Maret Zonneveld - eHealth, implementatie

Het bestuur is bereikbaar via het CAHAG secretariaat of de CAHAG coördinator:

CAHAG secretariaat 

Mw. Mirjam Sijp
E-mail: cahagsecretariaat@nhg.org 
Telefoon (030) 506 56 23

CAHAG coördinator

Mw. Drs. Marjan Veltman
E-mail: cahagcoordinator@nhg.org
Telefoon: (06) 41533747