Multi-sponsoring

De CAHAG ontvangt projectfinanciering van verschillende farmaceutische bedrijven in de vorm van een sponsoring of een unrestricted grant. Dit betekent dat de bedrijven geen enkele invloed hebben op de inhoud van onze producten en activiteiten. Door multisponsorng wil de CAHAG haar onafhankelijkheid waarborgen. Zonder deze financiële ondersteuning kan de CAHAG niet de activiteiten uitvoeren die nu allemaal ontplooid worden om de kwaliteit van zorg voor astma en COPD patiënten te verbeteren. Alle ondersteunde projecten staan benoemd in het transparantieregister zorg. De CAHAG dankt de volgende bedrijven:

Hoofdsponsoren:

ALK logo

Sponsoren

Chiesi