Hoe word ik lid van de CAHAG

De CAHAG bestaat uit bijna 100 deelnemers die allemaal een bovengemiddelde belangstelling hebben voor astma en COPD. Vanuit de achtergrond dat de CAHAG een huisartsgeneeskundige expertgroep is met focus op de inhoud van de zorg, en kijkende naar de plaats in het huidige speelveld van partijen rond astma/COPD zorg probeert CAHAG de kwaliteit van de zorg voor mensen met astma en COPD, vanuit huisartsgeneeskundig perspectief en expertise te bevorderen.

De 100 leden zijn bijna allemaal huisartsen of kaderhuisartsen astma/COPD en wetenschappers die zich bezig houden met astma en COPD. De CAHAG kent ook enkele buitengewone leden, zoals longverpleegkundigen en longfunctieanalisten met veel werkervaring in de eerstelijn.

Bent u huisarts of wetenschapper en heeft u een bovengemiddelde belangstelling voor astma en COPD, ontplooit u al regelmatig activiteiten op dit gebied en wilt u zich aansluiten bij de CAHAG? Stuur dan een mail met uw motivatie naar het CAHAG secretariaat cahag@secretariaatcahag.nl

Aan deelname aan de CAHAG zijn in principe geen kosten verbonden. Wel verwachten wij van u een actieve inbreng en aanwezigheid bij de bijeenkomsten die wij organiseren.