Privacybeleid

CAHAG vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk. We houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leggen wij uit hoe wij dat doen. 

Waarvoor verwerkt CAHAG persoonsgegevens 

Wij gebruiken persoonsgegevens om inschrijvingen, betalingen, accreditatie en certificering van nascholingen goed te laten verlopen. Uw gegevens gebruiken wij ook voor het sturen van uitnodigingen voor nascholingen en (nieuws)berichten of als er een wettelijk reden is (artikel 6 lid 1 sub c AVG). 

CAHAG verwerkt persoonlijke gegevens die CAHAG ontvangt van personen en organisaties als: naam, contactgegevens (privé en zakelijk) waaronder e-mailadres en telefoonnummer, functie, (BIG)registratienummer, betalingsgegevens, geboortenaam, BSN-nummer, BTW en KvK nummer. Daarnaast verwerken wij adres, postcode en woonplaats van instellingen en organisaties die onze scholingen inkopen.

Bewaartermijn

CAHAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van onze leveranciers die toegang hebben tot persoonsgegevens dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG). 

Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig (artikel 16 AVG)? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Graag ontvangen wij een schriftelijk verzoek. Wij passen uw gegevens zo snel mogelijk aan. Wilt u dat wij uw persoonsgegeven niet (artikel 18 AVG) of beperkt verwerken (artikel 20 AVG)? Of wilt u uw gegevens laten verwijderen (artikel 17 AVG)? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek. Wij nemen dit zo snel mogelijk in behandeling.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht. 

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

  • als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft of heeft verkregen.
  • als wij een leverancier inschakelen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt. In dat geval sluit CAHAG met de leverancier een overeenkomst die voldoet aan de AVG.
  • als wij dit moeten op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer openstaat

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google. 

Social media

Onze uitnodigingen, (nieuws)berichten en website bevatten buttons om informatie te kunnen delen via social media zoals LinkedIn, Facebook en YouTube. Als u op deze button klikt wordt u direct doorgeleid naar de betreffende website. CAHAG plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk deze derde partijen via hun website wel. Daar hebben wij geen invloed op. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze partijen te raadplegen als u wilt weten hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Klacht

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u een klacht bij ons indienen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Wij kunnen het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.

Contact met CAHAG

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of uw persoonsgegevens wilt opvragen, wijzigen of laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar onderwijs@secretariaatcahag.nl.

Voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2023