Disclaimer

 

Aan de website van CAHAG besteden wij veel aandacht. Wij streven naar zo volledig mogelijke en actuele informatie. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie compleet, juist of actueel is. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend. CAHAG en/of auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed, gebruik van de informatie en/of ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de informatie op onze site. Dat geldt ook voor eventuele overlast, schade of ongemak daaruit voortvloeiend.

Hyperlinks

In teksten op onze website gebruiken wij hyperlinks naar externe internetsites. CAHAG is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze sites; deze beheren andere partijen.

Intellectueel Eigendom

Het intellectueel eigendom (IE) van de door CAHAG ontwikkelde producten en informatie op deze website berust bij CAHAG. Alle informatie, afbeeldingen en/of audio- en beeldmateriaal mag u, voor zover deze informatie geen persoonsgegevens bevat, gebruiken mits bronvermelding. Het door de spreker en het door CAHAG ontwikkelde onderwijsmateriaal wordt alleen verspreid met uitdrukkelijke toestemming van de spreker en door CAHAG. 

Voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2023