ASTMA

In juli 2020 is de NHG-standaard Astma bij volwassenen uit 2015 herzien. 
Hierin zijn een paar belangrijke wijzigingen:

  • De diagnostische criteria zijn aangescherpt.
  • Astmacontrole wordt ingedeeld in goede of onvoldoende controle.
  • De rol van SABA is flink ingeperkt, overmatig gebruik moet vermeden worden.
  • Het medicamenteuze beleid is meer in overeenstemming met de internationale GINA-richtlijnen gebracht.
  • Er is concrete informatie over medicatie bij zwangerschap en borstvoeding.
  • Het beleid bij een longaanval is geactualiseerd.