Differentiaal diagnose

Differentiaal diagnose

Er zijn veel andere oorzaken van dyspneuklachten, zoals:

  • Pneumonie
  • Longembolieën
  • Hartfalen
  • Angststoornis 
  • Disfunctionele ademhaling 
  • Obesitas
  • Neuromusculaire aandoeningen

Inspanningsgebonden dyspneu kan veroorzaakt worden door onvoldoende astmacontrole, maar ook door een slechte conditie, bewegingsarmoede, hartfalen of overgewicht/obesitas. 

Inspanningsgebonden dyspneu bij (top)sporters zonder voorgeschiedenis van of aanwijzingen voor astma of atopie is meestal niet het gevolg van astma.

Als geen duidelijke astmadiagnose kan worden gesteld: codeer prikkelbare luchtwegen (R29.02).