Scharnierconsult

Scharnierconsult

Het scharnierconsult ‘dankt’ zijn naam aan het moment dat een gezond persoon verder moet met een chronische ziekte.  De patiënt zal moeten wennen aan het idee dat hij een chronische aandoening heeft. Het markeert de overgang van de diagnostische fase naar een intensieve behandelfase.  Dit vraagt een bepaalde transitie in iemands leven. Hoe de diagnose en de gevolgen van de ziekte verteld worden en hoeveel tijd een huisarts hiervoor uittrekt is belangrijk voor de adaptatie van astma of COPD. 

Doel van het scharnierconsult

 1. De patiënt wordt verteld wat zijn/haar diagnose is
 2. De huisarts (en in vervolg afspraken de POH) geeft aan welke ingrijpende gevolgen de ziekte heeft voor zijn/haar leven, uitleg over aard en ernst  van de aandoening
 3. Bespreken dat de patiënt zelf een grote rol speelt in de behandeling en het beperken van klachten. 
 4. De huisarts vertelt welke rol de huisarts, de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige, maar ook de doktersassistente en zorgverleners buiten de praktijk hebben in de behandeling.

Binnen het scharnierconsult worden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Diagnose
 2. Ernst
 3. Comorbiditeit
 4. Medicatie
 5. Inhalatie instructie en controle
 6. Spirometrie
 7. Individueel Zorg Plan
 8. Anamnese
 9. Voorlichting
 10. Leefstijl (Stoppen met Roken, Prikkels, Bewegen, Gezonde voeding)
 11. Werk
 12. Seksualiteit
 13. Begeleiding
 14. Team (wat kan iemand verwachten van bijvoorbeeld de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige).

Alle onderwerpen kunnen natuurlijk niet in 1 consult besproken worden. Daarom pleit de CAHAG ervoor dat de huisarts in ieder geval nummer 1), 2),4) en 14) bespreekt. De praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundige kan de overige onderwerpen bespreken op momenten dat de patiënt dit wenst.

Implementatie tips:

 1. Bepaal met huisarts, praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige en doktersassistente of jullie wel of niet met een scharnierconsult gaan werken.
 2. Zo ja, maak een duidelijke taakverdeling.  Wat pakt de huisarts op en wat de praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige? Voor het effect van een gezamenlijke begeleiding is wederzijdse informatie over hoe het staat met de behandeling van belang, niet alleen medische informatie, maar ook waar de patiënt toe bereid is! (hoe informeer je elkaar?) 
 3. Hoe verloopt de route in jullie praktijk: verdenking COPD scharnierconsult: wie is verantwoordelijk voor welke afspraak?
 4. Welk tijdpad spreken jullie af: verdenking – scharnierconsult- intensieve behandelfase
 5. Hoe denken de medewerkers van de praktijk over zelfmanagent? Vereist dit een attitude verandering? Een scholing?
 6. Hoe registreer je de afspraken? Welke format voor een IZP ga je gebruiken? Is die mogelijkheid er binnen je HIS of KIS?
 7. Hoe verloopt de communicatie naar de assistentes?
 8. Spreek met elkaar evaluatie momenten af.