Voor professionals

Spirometriecursus

CASPIR bestaat uit vijf modules. Na het volgen van de cursus kan de praktijkondersteuner, doktersassistent of praktijkverpleegkundige spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts/verpleegkundig specialist (beoordelaar). De huisarts en de verpleegkundig specialist leert in deze cursus longfunctieonderzoek te interpreteren.  

 

Voor wie

De cursus is voor huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, doktersassistenten en praktijkverpleegkundigen die in een praktijk het longfunctieonderzoek uitvoeren en beoordelen.

 

Waar te volgen

De CASPIR module 1-5 en module 6 worden op diverse plaatsen in het land georganiseerd door een zorggroep of eerstelijnsorganisatie. Deze organisatoren werken met het cursusmateriaal van CAHAG. Dat betekent dat de cursus overal in het land dezelfde inhoud heeft. Wilt u de CASPIR module 1-5 en/of module 6 volgen? U kunt alvast kijken op het scholingsoverzicht of de CASPIR module 1-5 reeds bij u in de regio wordt georganiseerd. Staat de regio waarin u werkzaam bent er niet bij? Neem contact op met de zorggroep waarbij u bent aangesloten. U kunt zich niet rechtstreeks aanmelden bij CAHAG. Voor CASPIR online kunt u zich direct inschrijven.

 

Aanmelden Module 1

Alleen een organisator kan de CASPIR module 1-5 afnemen. De organisator koopt vouchers in bij CAHAG voor toegang tot de e-learning 'CASPIR Module 1: een introductie in het uitvoeren en beoordelen van spirometrie'. Deze vouchercodes worden verstrekt aan de deelnemers. Met deze code meldt de deelnemer zich kosteloos aan voor Module 1. 

 

CASPIR certificaat

Als de deelnemer (beoordelaar of uitvoerder) met goed gevolg module 1 tot en met 5 afsluit wordt het CASPIR certificaat uitgereikt. De CAHAG beveelt aan dat in één huisartsenpraktijk minstens één beoordelaar (huisarts) als één uitvoerder (POH) alle modules van de CASPIR cursus met goed gevolg hebben afgesloten. Wanneer één van beiden niet meer werkzaam is in de praktijk, is het de bedoeling dat een ander CASPIR gaat volgen, zodat altijd een uitvoerderscertificaat als beoordelaarscertificaat aanwezig zijn.  

 

CASPIR hercertificaat

Het certificaat moet binnen drie kalenderjaren verlengd worden door:

De deelnemer ontvangt dan een hercertificaat dat weer opnieuw drie kalenderjaren geldig is. 

 

Accreditatie

CASPIR BASISCURSUS 

  • Module 1 (e-learning): 1 punt 
  • Module 2 (bijeenkomst op locatie): 3 punten 
  • Module 3 (klinische les op locatie van longfunctielaboratorium): 2 punten (geen punten voor huisartsen)
  • Module 4 (portfolio): 1 punt (geen punten voor huisartsen)
  • Module 5 (bijeenkomst op locatie): 3 punten

N.B. Huisartsen ontvangen volgens de criteria van de Accreditatie Beoordelingscommissie Cluster 1 geen accreditatiepunten voor module 3 en module 4. 

CASPIR module 6 (bijeenkomst op locatie) 

  • 3 punten

CASPIR online (e-learning) 

  • 3 punten

De accreditatie geldt voor huisartsen (KNMG), verpleegkundig specialisten (VSR), praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN) en voor doktersassistenten (KABIZ). Het toekennen van accreditatiepunten vindt plaats per module. Het CASPIR certificaat wordt alleen uitgereikt als de deelnemer module 1 tot en met 5 heeft gevolgd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van modules.  

Andere namen

CASPIR module 1-5 wordt ook wel eens de basiscursus genoemd. Module 6 kan bekend zijn als casuïstiekbespreking, opfris- of herhalingscursus.