Standpunt Spirometrie en hercertificatie CASPIR, (04 mei 2021)
Bij de CAHAG komen veel vragen binnen over het wel of niet weer opstarten van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Hier kunnen we heel kort over zijn. Het standpunt van 6 oktober jl. is nog onverminderd van kracht. We hebben op dit moment geen aanleiding om dit advies te herzien. Voor meer informatie klik hier