Kaderopleiding

Opleiding start 2025.

Organisatie

Deze kaderopleiding wordt verzorgd door de Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de COPD & Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG).

Plaats:

De eendaagse bijeenkomsten vinden plaats in RadboudUMC te Nijmegen.  

Verdieping en verbreding

Zoekt u verdieping én verbreding? En heeft longzorg uw interesse? Dan is de kaderopleiding Astma en COPD iets voor u. 

De opleiding biedt u verdieping in de diagnostiek en behandeling van astma en COPD. U leert meer over spirometrie, de rol van medicatie, ziektelast, allergie, verslaving, co-morbiditeiten, voeding, beweging en nog veel meer. U leert wat u als huisarts zelf kunt doen om de beste zorg te leveren en wanneer u doorverwijst naar de specialist. Maar door de opleiding verbreedt u zich ook. U leert vaardigheden die uw werk als huisarts nog leuker maken. Denk bijvoorbeeld aan presentatie- en onderhandelingsvaardigheden, project- en time management, advies geven, of snel opzoeken en begrijpen van wetenschappelijke literatuur. 

Met de kennis en de vaardigheden die u leert in de opleiding verbetert u de zorg in uw eigen praktijk. Uw collega’s zullen bij u terecht kunnen met hun vragen over de longzorg. Als kaderhuisarts bent u ook actief in een zorggroep die voor u de opleiding (deels) betaald. De zorggroep biedt u plek om met de opdrachten uit de opleiding aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door scholingen te geven, projecten te starten met andere disciplines en consultatie te bieden aan huisartspraktijken. Tijdens de onderwijsdagen bespreekt u de voortgang met uw collega-cursisten en de docenten die u graag weer een stapje verder helpen. Als kaderhuisarts bent u lid van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), het netwerk van kaderartsen. De CAHAG beslist mee over landelijk beleid op het gebied van longzorg, denkt mee met nieuwe richtlijnen, ontwikkelt scholingen en organiseert netwerkbijeenkomsten waar u uw collega kaderartsen treft. 

U bent nodig

Als kaderhuisarts bent u hard nodig. De zorg rondom astma en COPD is immers voortdurend in ontwikkeling. In 2020 verschenen updates van de NHG Standaarden Astma en COPD. De COVID19 pandemie raakt de longzorg en zal mogelijk tot een ‘nieuwe’ groep longpatiënten leiden. Het bijhouden en implementeren van alle nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. U kunt als kaderarts daar goed bij helpen.

De opleiding

De opleiding duurt twee jaar en vraagt een zelfstudie (studiebelasting) van gemiddeld een dagdeel per week. De opleiding bevat circa 20 onderwijsdagen. Deze vinden één keer per maand plaats op de 2e donderdag van de maand.

Wat zijn de toelatingseisen?

Van u als deelnemer verwachten wij het volgende:

  • U heeft ervaring als huisarts;  
  • U heeft affiniteit met astma en COPD;
  • U bent bereid om na de opleiding een centrale rol te spelen in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van astma en COPD zorg in uw eigen regio en/of op landelijk niveau, gedurende 0.5 – 1 dag per week.

Kosten en accreditering

De prijs van de kaderopleiding bedraagt (afhankelijk van het aantal deelnemers per lichting) circa € 11.000,-. De kaderopleiding is geaccrediteerd voor 40 uur per afgerond studiejaar. Indien u de opleiding succesvol afrondt, ontvangt u een certificaat en wordt u ingeschreven in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) als 'Kaderhuisarts Astma en COPD'.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie over de Kaderopleiding Astma en COPD vindt u in het studieprogramma.

Na aanmelding volgt een telefonische intake met u om kennis te maken en de verwachtingen te bespreken. Voor vragen over de kaderopleiding kunt u contact opnemen met de coördinator van de opleiding. U kunt zich aanmelden voor de volgende lichting (te verwachten startjaar 2025) door een sollicitatiebrief met curriculum vitae per email te sturen naar::

Marieke Römkens 
Email: marieke.romkens@radboudumc.nl, Telefoonnummer: 024-3618181
Coördinator Kaderopleiding Astma en COPD ‘Lucht via lijnen'