Kaderopleiding

Wilt u kaderhuisarts worden?

Wat doet een kaderhuisarts astma/COPD

Lucht

De kaderhuisarts Astma en COPD geeft een regionale en landelijke impuls aan de kwaliteit van astma- en COPD-zorg en de samenwerking in de ketenzorg.  Dit doet de kaderhuisarts Astma en COPD door bij te dragen aan de implementatie van richtlijnen, het bijscholen van collega’s, het adviseren van collega’s over medisch-inhoudelijke of zorgorganisatorische vragen en/of het initiëren van innovatieve zorgprojecten. NHG en LHV streven naar een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen. Het netwerk Astma en COPD is georganiseerd rondom de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG). De kaderhuisarts neemt hieraan deel vanaf de start van de opleiding.

De opleiding

De kaderopleiding astma/COPD heet Lucht via Lijnen en wordt verzorgd door de Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG). De opleiding duurt twee jaar. De maandelijkse onderwijsdagen vinden plaats in de omgeving van het Radboudumc in Nijmegen. De kaderopleiding Astma en COPD vraagt een investering (studiebelasting) van gemiddeld één dag per week gedurende twee jaar. Alleen huisartsen worden toegelaten tot de opleiding.

Missie en visie van de opleiding

De missie van de kaderopleiding Astma en COPD is om huisartsen op te leiden tot kaderhuisartsen, d.w.z. experts, die bekwaam zijn in het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor mensen met astma en COPD, vanuit huisartsgeneeskundig perspectief en expertise. 

De kaderopleiding wil deze missie bereiken door een onderwijsprogramma aan te bieden, dat:

  • voldoet aan de competenties en de inhoudelijke eindtermen zoals geformuleerd door NHG en CAHAG;
  • maatwerk biedt en rekening houdt met individuele leerdoelen;
  • een moderne vormgeving heeft door traditioneel onderwijs te combineren met digitaal onderwijs en leren op de werkplek.

Doelstelling van de opleiding

Het doel van de kaderopleiding Astma en COPD is dat de deelnemers aantoonbaar voldoen aan de door NHG en CAHAG geformuleerde competenties van de kaderhuisarts. Deze competenties zijn vertaald naar inhoudelijke eindtermen. Ontwikkelen van deze competenties betekent het integreren van specifieke kennis, vaardigheden, attituden en persoonlijke eigenschappen. De kaderopleiding beoogt middels het verstrekken van praktijkopdrachten de ontwikkeling van de competenties te stimuleren. Toetsing van de ontwikkelde competenties gebeurt door beoordeling van iedere opdracht.  

Meer informatie en opgave

Wordt ook kaderhuisarts, klik hier voor meer uitleg

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij de coördinator van de opleiding:

Dr. Erik Bischoff, huisarts

Email: Erik.Bischoff@radboudumc.nl

Telefoon: 024-3619588

Lees hier een artikel van de coördinator Erik Bischoff cahagbulletin 01 2017