Groot tekort aan salbutamol aerosol: Belangrijke informatie en aanbevelingen

Momenteel is er in Nederland een aanzienlijk tekort aan salbutamol, met name salbutamol aerosol is beperkt of zelfs niet beschikbaar. Verwacht wordt dat dit tekort kan voortduren tot september 2024. Dit veroorzaakt aanzienlijke onrust en verwarring onder patiënten, huisartsen en apotheken. Ongeveer 500.000 astmapatiënten in Nederland worden mogelijk getroffen door dit tekort, waaronder 85.000 kinderen onder de zes jaar die nog niet in staat zijn om alternatieve inhalatoren zoals droogpoederinhalatoren te gebruiken. Deze vereisen specifieke handelingen voor een effectieve toediening die jonge kinderen vaak nog niet kunnen uitvoeren.

Bij het overwegen van alternatieven voor aerosol-inhalatoren is het essentieel om te controleren of een patiënt volledig kan uitademen en vervolgens tien seconden zijn of haar adem kan inhouden. Dankzij de uiteenlopende weerstanden van de beschikbare apparaten is krachtig inhaleren niet altijd noodzakelijk, waardoor er voor elke patiënt een geschikt device beschikbaar is.

In het geval van diagnostische tests waarbij reversibiliteit wordt onderzocht, kan een enkele dosis van 12 mcg formoterol worden gebruikt in plaats van de gebruikelijke 400 mcg salbutamol aerosol, wat overeenkomt met vier puffs.

CAHAG en de Long Alliantie Nederland (LAN) hebben gezamenlijk aanbevelingen en alternatieven opgesteld voor zowel patiënten als zorgverleners. U kunt deze informatie vinden op de website van de Long Alliantie Nederland: https://www.longalliantie.nl/nieuws/groot-tekort-salbutamol-in-nederland-lan-aanbevelingen-en-alternatieven/.

Patiënten die problemen ondervinden door dit tekort, kunnen dit melden bij het Longfonds via www.longfonds.nl/meldpunt.

➡️ Daarnaast nodigen wij zorgverleners uit om een korte vragenlijst in te vullen op https://redcap.umcg.nl/redcap/surveys/?s=R494TJJJMA89RFW3. Dit wordt zeer op prijs gesteld.