Standpunt Spirometrie en hercertificatie CASPIR, (04 mei 2021)

Bij de CAHAG komen veel vragen binnen over het wel of niet weer opstarten van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Hier kunnen we heel kort over zijn. Het standpunt van 6 oktober jl. is nog onverminderd van kracht. We hebben op dit moment geen aanleiding om dit advies te herzien.

Dus:
1. Er wordt afgeraden om spirometrie te verrichten in de huisartsenpraktijk.

2. Wellicht is het in uw regio mogelijk om patiënten door te verwijzen voor diagnostische spirometrie in het ziekenhuis. Wees daar terughoudend in en gebruik deze mogelijkheid alleen als dit klinisch noodzakelijk is en in goed overleg met de longarts.

3. Behandel voorlopig de patiënten met een sterk vermoeden op astma en COPD als zodanig. Deze behandeling moet u zien als een pragmatische proefbehandeling en dit laat onverlet dat goede diagnostiek op een later tijdstip noodzakelijk blijft. Houdt er rekening mee dat er overlap bestaat in het klachtenpatroon van COVID, astma en COPD.

4. Probeer zo veel mogelijk de zorg voor patiënten met astma en COPD wel door te laten gaan. Een goede mogelijkheid hiervoor is het digitale consult. Een webinar met tips over hoe je dit kunt organiseren is te vinden op de CAHAG-website.

5. Laat de patiënt alleen de eigen medicatie gebruiken bij het controleren van de inhalatietechniek. Gebruik geen placebo. Er is goede ervaring met digitale ondersteuning in inhalatietechniek (videobellen of opgenomen filmpjes). Indien noodzakelijk kan de incheck DIAL gebruikt worden. Voorwaarde is dat voor elke patiënt een nieuw mondstuk met eenwegklep gebruikt wordt en het apparaat voor en na elk gebruik aan de buitenzijde gedesinfecteerd wordt.

6. De CASPIR-basiscursus is tot nadere orde uitgesteld. Wel vinden digitale nascholingsavonden plaats (module 6) en kunt u uw spirometriekennis up-to-date houden door deel te nemen aan CASPIR Online en/of de nieuwe versie van Module 1 (nogmaals) te doorlopen. U hoeft zich nu ook niet binnen 3 jaar te hercertificeren. Deze termijn is verlengd met een jaar (of langer als dit door de pandemie noodzakelijk is).

Indien de situatie rondom covid-19 spirometrie in de huisartsenpraktijk weer toelaat, komen wij met een nieuw standpunt. Ondertussen heeft Welch Allyn wel linearisatiecodes beschikbaar voor het bacteriefilter gebruik. Dat is goed nieuws voor als we weer spirometrie kunnen uitvoeren.