KASPIR

Spirometrie bij kinderen

KASPIR is een cursus bestaande uit vier modules over spirometrie bij kinderen in de eerste lijn. Het uitvoeren en beoordelen van longfunctieonderzoek bij kinderen vraagt speciale vaardigheden. Zo gelden voor de interpretatie andere afkapwaarden en is de plaats van spirometrie bij de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen anders dan die bij volwassenen. 

Voor de KASPIR cursus is zelfstudie van toepassing, tijdsduur ongeveer 4 uur

Voor wie

De cursus is voor huisartsen met hun praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen die in het bezit zijn van het CASPIR certificaat. Longfunctie onderzoek bij kinderen vraagt specifieke deskundigheid en vaardigheden. Om bekwaam te blijven in longfunctieonderzoek bij kinderen moeten deelnemers minimaal 25 keer per jaar spirometrie bij kinderen uitvoeren en/of beoordelen. Lukt dit niet? Dan adviseert CAHAG om het longfuctieonderzoek bij kinderen uit te besteden aan een kinderlongfunctielaboratorium in de regio. 

 

Waar te volgen

De KASPIR cursus wordt op diverse plaatsen in het land aangeboden. Organisatoren werken altijd met het cursusmateriaal van CAHAG. Dat betekent dat de cursus overal in het land dezelfde inhoud heeft of u de nascholing nu volgt bij CAHAG of bij een andere organisator. Bekijk het scholingsoverzicht. Neem contact op met de organisator voor aanmelden en cursusprijs. 

CAHAG organiseert ook zelf de KASPIR cursus. Het is mogelijk om uw interesse kenbaar te maken via het mailadres onderwijs@secretariaatcahag.nl. Het secretariaat zal hierna contact met u opnemen.

 

KASPIR certificaat

Als de uitvoerder en beoordelaar met goed gevolg module 1 tot en met 4 afsluiten ontvangen zij het KASPIR certificaat. Lees de voorwaarden.

 

KASPIR hercertificaat

Om de kennis en vaardigheden van de uitvoering, beoordeling en interpretatie van spirometrie bij kinderen te onderhouden, heeft CAHAG KASPIR module 5 ontwikkeld. Het hercertificaat moet binnen drie jaar verlengd worden door het inleveren van een portfolio en het volgen van module 5. Lees de voorwaarden. 

Voor het KASPIR hercertificaat is zelfstudie van toepassing, tijdsduur ongeveer 1 uur

Organiseren KASPIR cursus

CAHAG biedt de KASPIR cursus aan op diverse plaatsen in het land. Maar ook een zorggroep of eerstelijnsorganisatie kan de KASPIR cursus bij CAHAG inkopen en vervolgens aanbieden. Meer informatie staat op de pagina voor organisatoren.