Voor organisatoren

Spirometrie bij kinderen

KASPIR is een cursus bestaande uit vier modules over spirometrie bij kinderen in de eerste lijn. Na het volgen van de cursus kan de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige spirometrie bij kinderen uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts (beoordelaar). De huisarts leert in deze cursus longfunctieonderzoek bij kinderen te interpreteren en te gebruiken bij de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen.

 

Voor wie

De cursus is voor huisartsen met hun praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen die in een praktijk het longfunctieonderzoek bij kinderen uitvoeren en beoordelen. Voorwaarde is dat uitvoerder en beoordelaar in het bezit zijn van het CASPIR (her)certificaat. 

Is in de praktijk al een gecertificeerde KASPIR-collega of heeft de huisarts andere prioriteiten waardoor een duo aanmelding niet mogelijk is dan kunt u zich ook aanmelden.

 

KASPIR organiseren 

Een zorggroep of eerstelijnsorganisatie kan KASPIR module 1 tot en met 4 en module 5 organiseren in de regio. De cursus wordt ingekocht bij CAHAG. Lees de voorwaarden en vul dan het aanvraagformulier in. CAHAG biedt ook zelf KASPIR cursussen aan in het land.

 

KASPIR certificaat

Als de deelnemer (uitvoerder of beoordelaar) met goed gevolg module 1 tot en met 4 afsluit wordt het KASPIR certificaat uitgereikt. 

 

KASPIR hercertificaat

Het certificaat moet binnen drie jaar verlengd worden door:

De deelnemer ontvangt een hercertificaat dat weer opnieuw drie jaar geldig is. Lees de voorwaarden.

 

Accreditatie 

KASPIR module 1-4:

  • 11 punten voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN)
  • 7 punten voor huisartsen (geen stage)

KASPIR module 5:  drie punten

Het toekennen van accreditatiepunten vindt plaats per module. Het KASPIR certificaat wordt alleen uitgereikt als de deelnemer module 1 tot en met 4 heeft gevolgd. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de modules.