Voor professionals

Spirometriecursus

KASPIR bestaat uit vier modules. Na het volgen van de cursus  kan de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige spirometrie bij kinderen uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts (beoordelaar). De huisarts leert in deze cursus longfunctieonderzoek bij kinderen te interpreteren en te gebruiken bij de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen.

 

Voor wie

De cursus is voor huisartsen en hun praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen die in een praktijk het longfunctieonderzoek bij kinderen uitvoeren en beoordelen. Voorwaarde is dat uitvoerder en beoordelaar in het bezit zijn van het CASPIR (her)certificaat.

Is in uw praktijk al een gecertificeerde KASPIR-collega of heeft de huisarts andere prioriteiten waardoor een duo aanmelding niet mogelijk is dan kunt u zich ook aanmelden.

 

Waar te volgen

De KASPIR cursus wordt op diverse plaatsen in het land aangeboden. Organisatoren werken altijd met het cursusmateriaal van CAHAG. Dat betekent dat de cursus overal in het land dezelfde inhoud heeft of u de nascholing nu volgt bij CAHAG of bij een andere organisator. Bekijk het scholingsoverzicht. Neem contact op met de organisator voor aanmelden en cursusprijs. 

CAHAG organiseert ook zelf de KASPIR cursus. Het is mogelijk om uw interesse kenbaar te maken via het mailadres info@cahag.nl. Het secretariaat zal hierna contact met u opnemen.

 

KASPIR certificaat

Als de deelnemer (beoordelaar of uitvoerder) met goed gevolg module 1 tot en met 4 afsluit wordt het KASPIR certificaat uitgereikt. 

 

KASPIR hercertificaat

Het certificaat moet binnen drie jaar verlengd worden door:

De deelnemer ontvangt een hercertificaat dat weer opnieuw drie jaar geldig is. 

 

Accreditatie 

KASPIR module 1-4:

  • 11 punten voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN)
  • 7 punten voor huisartsen (geen stage in kinderlongfunctielaboratorium)

KASPIR module 5: drie punten

 

Het toekennen van accreditatiepunten vindt plaats per module. Het KASPIR certificaat wordt alleen uitgereikt als de deelnemer module 1 tot en met 4 heeft gevolgd. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van modules.