Voorwaarden

Indienen aanvraag

Wilt u een nascholing uit de Onderwijsbank in uw regio organiseren? Heeft u ook al een datum of maand in de planning? Zorg dat uw aanvraag op tijd bij ons binnen is. Bij voorkeur acht weken voor aanvang van de uitvoering van het onderwijs. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

 

Uniek kenmerknummer

U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging. In deze bevestiging vindt u het unieke KENMERK dat in de correspondentie van CAHAG van belang is. De coördinator van de Onderwijsbank neemt zo spoedig mogelijk contact met u op (binnen twee weken). 

 

Docenten

Op het aanvraagformulier vermeldt u de contactgegevens van de Kaderhuisarts Astma/COPD die u benaderd heeft om het onderwijs te doceren. Eventuele andere disciplines (longverpleegkundige, longarts, longfunctieanalist, fysiotherapeut) worden op initiatief van de Kaderhuisarts door de organisator benaderd. 

Het overzicht van Kaderhuisartsen Astma/COPD vindt u hier. Lukt het niet om een docent te vinden? CAHAG heeft een groot netwerk en kan helpen bij het zoeken van docenten. 

 

Praktische punten voor de organisator

De organisator: 

  • Zorgt voor de werving en bevestiging van deelnemers
  • Stelt het deelnemerstarief vast. De inkomsten zijn voor de organisator. 
  • Zorgt zelf voor een geschikte ruimte en catering of een online platform. 
  • Gebruikt de presentielijst en het evaluatieformulier van CAHAG (worden door CAHAG toegestuurd). 
  • Stuurt uiterlijk twee weken na afloop van de nascholing de presentielijst en de resultaten van de evaluatie, onder vermelding van het unieke KENMERK naar onderwijs@secretariaatcahag.nl 
  • Bekostigt de vergoeding de docenten; zie richtlijn. 

 

Onderwijsmateriaal

De coördinator neemt, indien van toepassing, contact op met de docent. In ieder geval stuurt CAHAG het onderwijsmateriaal uiterlijk twee weken voor aanvang van de nascholing naar de docent. 

 

Eigendomsrecht

Het onderwijs is eigendom van CAHAG. Wijzigen van de inhoud mag alleen na toestemming van CAHAG. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van CAHAG het onderwijs te gebruiken voor andere groepen of cursussen. Bij misbruik brengt CAHAG kosten in rekening (€ 1500,- per nascholing).