Volledige Astma controle

Overweeg bij volledige astma controle ook een afbouw van de medicatie

Stap-1 medicatie: controle zo nodig

Stap-2 medicatie: monitoring jaarlijks, spirometrie niet, behalve in de eerste 3 jaar

Stap-3 medicatie: jaarlijks, spirometrie jaarlijks

 

Consult

Inhoud

Uitvoerende

Consult 1

Evaluatie POH en zo nodig controle inhalatietechniek + 1x per 3 jaar spirometrie

POH

Consult 2

Jaarlijkse Integrale gezondheids-anamnese + IZP

HA

Overleg 1

Mate van astma controle bepalen

HA + POH