De NHG-Standaard Astma bij volwassenen is volledig herzien.

De NHG-Standaard Astma bij volwassenen geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij patiënten vanaf 18 jaar. De diagnostische criteria zijn aangescherpt om onder- en overbehandeling te voorkomen. Veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik. Bij het medicamenteuze stappenplan is het mogelijk om stap 1 (SABA of zo nodig ICS/formoterol) over te slaan. Inhalatiecorticosteroïden zijn de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling van astma. Als de patiënt vaker dan twee keer per week SABA inneemt is er sprake van overmatig gebruik. Dit is een teken van onvoldoende astmacontrole. In de nieuwe richtlijn wordt de driedeling (‘gecontroleerd’, ‘deels gecontroleerd’ en ‘ongecontroleerd) vervangen door de tweedeling ‘goede’ en ‘onvoldoende’ astmacontrole.

Lees de volledige tekst op: 

https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/astma-bij-volwassenen#volledige-tekst