December 2019

CASPIR begeleidingscommissie heeft nieuwe voorzitter

Begeleidingscommissie
 

 


De CASPIR begeleidingscommissie zorgt al jaren voor de inhoudelijke en organisatorische kant van de CASPIR cursus. Deze commissie heeft een nieuwe voorzitter! Kaderhuisarts astma/COPD en huisarts te Doetinchem, Richard Snelder heeft het stokje overgenomen van Regien Kievits. De begeleidingscommissie bestaat nu uit, namens de CAHAG: Richard Snelder, Jan Rauws en Marjan Veltman, namens de NVLA: Joke Denis, Jellien Makonga en Anne Jansen, namens de NVALT: Frans de Jongh en Nicolle Hekelaar, namens V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners: Wilma Buesink en namens de Radboud UMC: Lisette van den Bemt


Geef u (weer) op voor CASPIR ONLINE 2020 geef u (weer) op voor CASPIR ONLINE 2020

Ook in 2020 maken wij maandelijks weer een nieuwe casus. Voor €87,50 euro krijgt u 12 interessante casussen die u online op een moment dat het u uitkomt kunt doorlopen. Na inschrijving ontvangt u eens per maand een melding per e-mail als een nieuwe casus geplaatst is. De december casus dient tevens als eindtoets. Als u alle casussen doorlopen heeft en voldoende vragen uit de laatste casus goed heeft beantwoord dan heeft u recht op 3 accreditatiepunten (indien u aangesloten bent bij het NHG, V&VN of de NVvPO). Tevens mag u een voltooide CASPIR Online nascholing gebruiken ter vervanging van een module 6 bijeenkomst per herregistratietermijn. Lees hier de hercertificeringseisen. Sinds 2019 is het in CASPIR online mogelijk om vragen die specifiek bedoeld zijn voor uitvoerders of beoordelaars te volgen. Ook is er extra nadruk gelegd op de plaats van spirometrie binnen de diagnostiek en de behandeling. Dit is uw kans om u op te geven voor CASPIR Online 2020.

Aandacht voor de kwaliteit van de doktersassistente (DA) die spirometrie uitvoert.ndacht voor de kwaliteit van de doktersassistente (DA) die spirometrie uitvoert.

De CAHAG is een onderzoek gestart naar de relatie tussen het aantal uitvoeringen en de kwaliteit van de spirometrie in de eerstelijn, het Qualify onderzoek. Uit de ingestuurde portfolio's blijkt dat er praktijken zijn waar de POH, CASPIR heeft gevolgd en zij de DA leert hoe het uitgevoerd moet worden. Met name de diagnostische spirometrie wordt door een DA uitgevoerd. Blijkbaar wordt de gecertificeerde POH in de praktijk als expert gezien die de assistenten schoolt in spirometrie. Deze werkwijze vindt de CAHAG niet wenselijk . De CAHAG adviseert de praktijk om diegene de CASPIR cursus te laten volgen die ook daadwerkelijk de spirometrie uitvoert, zodat hij/zij zelf meegaat in het hercertificeringsproces.

Nieuwe Module 1 CASPIR, binnenkort, beschikbaarNieuwe Module 1 CASPIR, binnenkort, beschikbaar

Tot nu toe is de e-learning Fundamental Spirometry ingekocht in Amerika. Het is de CASPIR begeleidingscommissie al een lange tijd een doorn in het oog dat deze versie niet is aangepast aan onze huidige richtlijnen. Radboud UMC en CAHAG hebben de handschoen gezamenlijk opgepakt en onder leiding van Lisette van de Bemt is een nieuwe Module 1 ontwikkeld. Deze komt in de vorm van een e-learning binnenkort beschikbaar. Ook als naslagwerk is het een mooie e-learning, die ook buiten CASPIR om te koop zal worden aangeboden.

Gebruik handspirometer

Een microspirometer die de FEV1/FEV6 meet (PIKO6 of COPD6) kan gebruikt worden om tijdens een huisartsenconsult een eerste screening te doen naar een luchtwegobstructie. Uit onderzoek is gebleken dat de negatief voorspellende waarde van zo'n test erg hoog is (m.a.w. als de test negatief is dan is de kans dat een luchtwegobstructie ook echt ontbreekt zeer groot). Diagnostische spirometrie blijft noodzakelijk om een luchtwegobstructie vast te stellen. Door deze voorselectie kan het aantal diagnostische longfunctietesten ongeveer gehalveerd worden. Het is wel van belang dat de huisarts een korte scholing volgt voor ze hiermee gaan starten.

https://www.henw.org/artikelen/microspirometrie-verbetert-de-diagnostiek-bij-copd

Filmpje: https://vimeo.com/312491888

Nog meer aandacht voor coaching van de patiënt bij spirometrie

Bij onvoldoende hard uitblazen kan de hoeveelheid lucht die in 1 seconde wordt uitgeblazen, zowel te laag als te hoog gemeten worden. Dit kan leiden tot onjuiste interpretatie. Vaak zal bij een niet maximale PEF de FEV1 te laag gemeten worden. Dat de FEV1 ook te hoog gemeten kan worden zie je hieronder.

De software zal dit probleem niet altijd herkennen, dus kijk zelf of de PEF juist is uitgevoerd. De PEF bepaalt de vorm van de curve. Coach de patiënt dan goed bij het blazen van een volgende test: "blaas direct na de inademing, wacht niet en blaas sneller en harder! "Je ziet het vooral in de FV-curve en niet zozeer in de VT-curve.

Voorbeeld waarbij de PEF niet maximaal was, waardoor de FEV1 werd overschat:

maximale fv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere CAHAG activiteiten

Op donderdag 6 en vrijdag 7 februari 2020 organiseert de CAHAG weer de tweedaagse nascholing Adembenemend voor huisartsen met hun POH. Er is nog plek voor enkele duo's dus geef je snel op. Bezoek onze website voor meer informatie en aanmelden.

De CAHAG dagen vinden plaats op dinsdag 17 maart in Nieuwegein en op donderdag 23 april in Zwolle. Bezoek onze website voor meer informatie en aanmelden.

Tijdens beide bijeenkomsten is veel ruimte voor eigen casuïstiek en het behandelen van problemen die u in uw dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij het blazen van longfuncties, tegenkomt.