Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Longaanvallen veroorzaken veel leed voor patiënten en hun omgeving door een sterke en meestal blijvende verhoging van de ziekte- en zorglast. Jaarlijks sterven meer dan 10.000 mensen aan COPD, grotendeels als gevolg van longaanvallen. Ter vergelijking, dat is meer dan er binnen twee jaar sterven aan een hartaanval.

De zorgkosten COPD verdrievoudigen tot 2032. Meer dan 50% van alle COPD gerelateerde zorgkosten zijn toe te schrijven aan opnamen als gevolg van longaanvallen.

In deze publicatie komen patiënten en zorgverleners aan het woord, die hebben deelgenomen in de pilot van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Zij delen hun ervaringen over de zorg die naar aanleiding van de nieuwe werkwijze werd gegeven.

Het zorgpad COPD longaanval beschrijft de inhoud van de zorg die tijdens opname, na ontslag en structureel wordt gegeven aan patiënten met COPD. Naast de inhoud is ook de samenwerking tussen patiënt en zorgverleners (binnen en buiten het ziekenhuis) beschreven. De wensen en behoeften van de patiënt, verwerkt in persoonlijke streefdoelen, zijn leidend en zullen de patiënt meer grip geven op hun ziekte COPD.

De pilot heeft aangetoond dat het aantal opnamedagen en heropnames substantieel kan worden verlaagd met gemiddeld 20 procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat de patiënttevredenheid behouden blijft en dat de werkwijze bijdraagt aan het werkplezier van zorgverleners. Het is ons streven om in de komende jaren van het zorgpad ‘reguliere zorg’ te maken.

Het boekje is HIER te downloaden. Mocht u interesse hebben in een gedrukt exemplaar, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Long Alliantie Nederland, via info@longalliantie.nl. We sturen u er graag een op!

Bron: LAN