Vernieuwde website over palliatieve zorg voor (COPD) patiënten

Naar schatting heeft zo’n 70 procent van alle mensen die jaarlijks overlijdt behoefte aan palliatieve zorg. Uit onderzoek blijkt echter dat veel mensen niet precies weten wat deze zorg inhoudt en dat er veel behoefte is aan informatie over kwaliteit van leven, ondersteunende zorg en het levenseinde. De vernieuwde website overpalliatievezorg.nl, die is opgezet door Palliatieve Zorg Nederland, ondersteunt patiënten, hun naasten en hun behandelend arts in dit vraagstuk. 

Jaarlijks overlijden bijna 110.000 mensen aan een aandoening die gepaard gaat met een palliatieve zorgbehoefte, zorg die niet meer gericht is op genezing maar op een betere kwaliteit van leven en, waar mogelijk, een waardige stervensfase. Bijvoorbeeld kanker die niet meer curatief te behandelen is, hartfalen, COPD of kwetsbare ouderen. ‘Als je dokter je heeft verteld dat je levensduur beperkt is geworden, gebeurt er heel veel in een mens en ook met zijn dierbaren. Het vinden van antwoorden op alle vragen die in jezelf en bij je naasten opkomen is niet eenvoudig, zeker niet als vragen over hoe het nu verder moet, over vermoeidheid, pijn en afscheid nemen tegelijkertijd door je hoofd razen (citaat van prof. dr. Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht). 

Het gesprek met de arts en verpleegkundige in de spreekkamer is heel belangrijk. Zij spelen een essentiële rol in het tijdig aankaarten van palliatieve zorg. Echter, patiënten zoeken steeds vaker zelf informatie op internet. Tot nu toe werd deze informatie versnipperd aangeboden via verschillende websites en was daardoor niet altijd goed vindbaar. Op de vernieuwde site overpalliatievezorg.nl is deze informatie samengebracht. Voor patiënten met COPD is een aparte pagina ingericht: https://overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/copd-in-de-palliatieve-fase 

Bron: LAN nieuwsbrief