Protocollen voor corticosteroïd neussprays beschikbaar

In de praktijk blijkt dat veel mensen hun corticosteroïd neusspray niet op de juiste manier gebruiken, met bijwerkingen zoals neusbloedingen als gevolg. Bovendien bestaan er verschillen tussen de bijsluiters van diverse neussprays wat onduidelijkheid kan geven voor zowel zorgverlener als patiënt. Om het goed toedienen van neussprays te bevorderen is meer aandacht nodig voor eenduidige instructies.

Long Alliantie Nederland heeft daarom in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) twee neussprayprotocollen ontwikkeld. Verschillende leden van de LAN zijn hierbij betrokken geweest. Het gaat om een protocol voor de regulierecorticosteroïd neusspray en een protocol voor de Avamys corticosteroïd neusspray. Deze laatste spray heeft een andere vorm en wijkt in gebruik iets af van het reguliere neussprayflesje.

De protocollen zijn toegevoegd aan de website www.inhalatorgebruik.nl. Daar worden ook patiëntenkaarten beschikbaar gesteld. Bovendien zal apothekersorganisatie KNMP, die ook betrokken was bij het ontwikkelen van de protocollen, instructiefilmpjes ontwikkelen en plaatsen op Apotheek.nl en Inhalatorgebruik.nl.

In 2015 gebruikten ongeveer 1,3 miljoen mensen intranasale corticosteroïden. Intranasale corticosteroïden in de vorm van neusspray worden voorgeschreven bij allergische rhinitis. Vanuit het MCL is dit onderwerp in 2017 en 2018 al op de kaart gezet door het publiceren van artikelen in het Pharmaceutisch Weekblad.1,2 Uit de studie van het MCL bleek dat patiënten weinig tijd en aandacht besteden aan de toediening. Een aantal belangrijke stappen werd niet toegepast en het schoonmaken van de spraykop werd vaak vergeten.2

In het nieuw beschikbare protocol wordt aandacht besteed aan het gebruiksklaar maken van de neusspray, het vooraf schoonmaken van de neus, de juiste houding bij het toedienen en de schoonmaakstappen. Wegens het gebrek aan onderzoek naar de beste toedieningswijze is er bij het opstellen van het protocol gebruik gemaakt van enkele beschikbare studies en observaties uit de praktijk. Meer onderzoek in de toekomst is wenselijk. Het advies over de positie van de spraykop is evidence based. Het is belangrijk van het neustussenschot af te richten, om te voorkomen dat het vaatrijke gebied in het tussenschot beschadigt en tot neusbloedingen leidt. De houding van de armen in het protocol (kruislings) is om deze juiste positie van de spraykop te vergemakkelijken.

De bewustwording van het belang van een eenduidige en volledige instructie over het juist gebruik van de neusspray mag groter. Er wordt nog niet zo vaak uitgebreid stilgestaan bij de instructie voor neussprays. Het publiceren van het neusspray instructiemateriaal moet hieraan bijdragen.

Bron: LAN