NHG standaard en multidisciplinaire richtlijn Landurige klachten na COVID-19 ontwikkeld.

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en de Long Alliantie Nederland (LAN) is de multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 versneld ontwikkeld. De richtlijn geeft antwoord op vragen over diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met langdurige coronaklachten en patiëntenvoorlichting. Minister Kuipers van VWS nam de richtlijn op 22 maart in ontvangst. ‘Deze richtlijn helpt zorgverleners om patiënten met langdurige klachten na corona beter te begeleiden en behandelen. Ook bevordert het de erkenning en herkenning van dit ziektebeeld, heel belangrijk dus! Mooi om te zien hoe hier multidisciplinair aan is gewerkt door verschillende partijen', aldus de minister

de nieuwe NHG-Standaard Langdurige klachten na COVID-19 is eveneens in dit gezamenlijke traject ontwikkeld.

 

Bron: NHG/ LAN