NHG standaard CVRM: advies bij COPD

 

Op 6 mei 2019 verscheen de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

Voor mensen met COPD is het volgende concrete advies van belang:
  • Stel bij personen met COPD een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten op;
  • Overweeg bij twijfel over de behandelindicatie eerder over te gaan tot behandeling 
    van het risico op hart- en vaatziekten bij personen met COPD.
De aanwezigheid van COPD lijkt een onafhankelijke voorspeller te zijn voor het krijgen van een hart- en vaatziekte. Het risico op hart- en vaatziekten is bijna 2,5 keer zo hoog!