Longfonds vraagt aandacht voor Vroegopsporing op Wereld COPD-dag

Voorzitter CAHAG Jiska Snoeck-Stroband: Er is echt iets aan te doen
Mensen denken vaak dat er niets te doen is aan hun klachten. En blijven daarom lang met hun klachten lopen. Terwijl er juist zoveel mogelijk is als je vroeg start met een behandeling.

Jiska: ‘De huisarts kan mensen met longklachten uitleggen wat ze er zelf aan kunnen doen en hen waar nodig bij de hand nemen met hulp van een praktijkondersteuner. Bijvoorbeeld door te starten met een trainingsschema bij de fysiotherapeut en zo te werken aan je conditie. Maar ook door te leren hoe je prikkels kunt vermijden of in gesprek te gaan met diëtist over gezonde voeding. Als mensen deze begeleiding krijgen en inzicht hebben in wat er aan de hand is, durven ze bovendien veel meer, dan verdwijnt de schaamte.

Mijn advies is dan ook: Bespreek je klachten met je huisarts en weet dat er echt meer aan te doen is dan je denkt.’

Op tijd erbij = kwaliteit erbij. Klik hier voor meer informatie over vroegopsporing bij COPD.