Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname opgenomen in openbaar Register Zorginstituut

Op 28 januari 2020 is de kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuis opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut Nederland. Dit register maakt voor iedereen zichtbaar wat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is voor een bepaald ziektebeeld.

Om te beschrijven welke zorg COPD patiënten nodig hebben die voor een longaanval worden opgenomen in een ziekenhuis, hebben alle partijen in het zorgveld zowel een medisch specialistische richtlijn als een transmuraal zorgpad ontwikkeld met uitgebreide patiënten informatie en deze gecombineerd in een kwaliteitsstandaard voor deze zorg.  

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 36.500 opnamen per jaar voor patiënten met COPD*. Ongeveer de helft van deze opnames betreft heropnamen. Het Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft aangetoond dat het aantal opnamedagen substantieel kan verbeteren met gemiddeld 20%. Dit met gelijke kwaliteit van leven, meer patiënttevredenheid en werkplezier.
 
De LAN roept regio’s op om kennis te nemen van deze kwaliteitsstandaard en met de verschillende zorgverleners, zorgverzekeraars en longpatiëntenvereniging afspraken te maken om samen aan de slag te gaan met het reduceren van COPD-longaanval opnames zodat de zorg voor deze specifieke groep patiënten verbetert.
 
 * 2016; Longcijfers.nl

Bron: LAN