Keuzehulpmiddel voor de juiste inhalator: inhalatiemedicatie.nl

Vind je het ook zo lastig om in het woud van inhalatoren de juiste keuze met en voor je patiënt te maken? De werkgroep Inhalatie Medicatie (WIM) in de regio Hoogeveen heeft een keuzehulp ontwikkeld in de vorm van een website die je in deze zoektocht kan ondersteunen!

Naast de keuzemogelijkheden voor karakteristieken van de patiënt en device kun je ook de zorgverzekering aangeven. Hiermee wordt onnodige discussie tussen voorschrijver en apotheker voorkomen.

Jouw mening vinden we waardevol
Bovenaan is het tabblad ‘feedback’ te vinden. Als je fouten, onvolledige of afwezige informatie ontdekt kun je dat doorgeven. We passen je terugkoppeling toe en stellen je daarvan op de hoogte.

Regio Hoogeveen is één van de proeftuinen die op dit moment het zorgpad inhalatiemedicatievan de Long Alliantie Nederland aan het uittesten zijn. De website inhalatiemedicatie is daar een onderdeel van.

Ga naar de keuzehulp inhalatiemedicatie >>

Bron: LAN