Het wordt weer afgeraden om longfuncties uit te voeren in de huisartspraktijk

Door de sterkte toename van het aantal SARS-CoV-2 besmettingen in Nederland zijn per direct nieuwe CAHAG-adviezen van kracht.  

1. Er wordt afgeraden om spirometrie te verrichten in de huisartsenpraktijk. 

2. Mogelijk is het in uw regio (nog) wel mogelijk om patiënten door te verwijzen voor diagnostische spirometrie in het ziekenhuis. Wees daar terughoudend in en gebruik deze mogelijkheid alleen als dit klinisch noodzakelijk is en in goed overleg met de longarts. 

3. Behandel voorlopig de patiënten met een sterk vermoeden op astma en COPD als zodanig pragmatisch. Deze behandeling moet u zien als een proefbehandeling en dit laat onverlet dat goede diagnostiek op een later tijdstip noodzakelijk blijft. Houdt er rekening mee dat er overlap bestaat in het klachtenpatroon van COVID, astma en COPD. 

4. Probeer zo veel mogelijk de zorg voor patiënten met astma en COPD wel door te laten gaan. Een goede mogelijkheid hiervoor is het digitale consult. Een webinar met tips over hoe je dit kunt organiseren is te vinden op de CAHAG-website.

5. Laat de patiënt alleen de eigen medicatie gebruiken bij het controleren van de inhalatietechniek. Gebruik geen placebo’s. Er is goede ervaring met digitale ondersteuning in inhalatietechniek (videobellen of opgenomen filmpjes). Indien noodzakelijk kan de incheck DIAL gebruikt worden. Voorwaarde is dat voor elke patiënt een nieuw mondstuk met eenwegklep gebruikt wordt en het apparaat voor en na elk gebruik aan de buitenzijde gedesinfecteerd wordt. 

6. De CASPIR-basiscursus is tot nadere orde uitgesteld. Wel vinden digitale nascholingsavonden plaats (module 6) en kunt u uw spirometriekennis up-to-date houden door deel te nemen aan CASPIR Online

Klik hier voor het gehele advies van 06 oktober.