ONLINE SCHOLING: virtueel begeleiden (video consult)
Doelgroep
Praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige (zonder accr. geïnteresseerde huisartsen)
Duur

1,5 uur

Accreditatie
2 punten (V&VN, NVvPO) zijn aan te vragen via het aanmeldformulier
Maximaal aantal deelnemers
20
Kosten
€375.00

Door de corona crisis  is de chronische zorg in de huisartsenpraktijk in de verdrukking gekomen. Er zit veel verschil tussen de praktijk betreft weer oppakken van deze zorg. Langzamerhand is iedereen weer de patiënten aan het oproepen door ze (vooral) te bellen. Men start over het algemeen met de diabeten en CVRM. De A/C patiënten worden wat naar achteren geschoven of komen met klachten bij de huisarts. Om deze groep sneller in de schijnwerpers te zetten is deze webinar gemaakt waarbij het proces van video consulten, uiteraard ook voor de andere zorgstraten, kan worden ingezet.

Het video consult staat  hier nu nadrukkelijk bovenaan omdat dit de beste manier is om mensen te checken/trainen betreft inhalatie, observatie dyspnoe etc. Uiteraard blijft contact maken via de telefoon ook een optie.

 

Doelen:  Einde van deze online scholing heeft de deelnemer kennis over:

  1. Randvoorwaarden video consult
  2. Selectie op basis van urgentie: ziektelast
  3. Voorbereiding video consult
  4. Uitvoeren video consult (en)
 
 
 
 
 

 

Webformulier