Herziene richtlijn COPD van kracht

Vanaf oktober is de herziene richtlijn COPD van kracht. De richtlijn bevat aanbevelingen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met COPD. Dat is goed nieuws voor zorgverleners van mensen met COPD en voor mensen die met deze aandoening leven.

Voor mensen met COPD is het belangrijk om te voorkomen dat ze een longaanval krijgen. Als je op tijd de juiste behandeling krijgt, kun je mogelijk voorkomen je een longaanval krijgt.

Waar gaat de richtlijn over?

Samen met zorgverleners en mensen die COPD hebben is gekeken naar probleempunten in de longzorg. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd als gevolg van ontstekingen. Ook kunnen de longen beschadigd zijn. In de richtlijn staan de nieuwste inzichten op het gebied van de behandeling van COPD.

De richtlijn geeft informatie over medicijnen, fysiotherapie, revalidatie, voeding, behandeling met zuurstof en het voordeel van een longaanval actieplan. Ook noemt de richtlijn het belang van digitale informatie en online begeleiding (eHealth) door zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Wat staat er zoal in de richtlijn?

  • Inhalatiemedicijnen zijn heel belangrijk om COPD onder controle te houden. De richtlijn geeft advies over wanneer  inhalatiecorticosteroïden gegeven moeten worden, maar ook wanneer daarmee gestopt moet worden. Bovendien geeft de richtlijn aan dat het belangrijk is dat de inhalator past bij de persoon die de medicijnen moet innemen. Ook maakt de richtlijn duidelijk dat je als zorgverlener niet zomaar van medicijnen mag wisselen.
     
  • Fysiotherapie kan helpen voor mensen die in hun dagelijks leven veel last hebben van COPD. In de richtlijn staat dat het belangrijk is dat mensen een persoonsgerichte behandeling krijgen. Daarnaast staat in de richtlijn dat de voeding van mensen met COPD aandacht nodig heeft. Een diëtist kan mensen met COPD voedingsadvies geven.
     
  • De richtlijn geeft advies wanneer iemand met COPD geholpen is met een onderhoudsbehandeling met zuurstof. Iemand kan zuurstof krijgen omdat zij erg benauwd zijn. Iemand kan ook zuurstof krijgen als zij erg benauwd worden tijdens bewegen of sporten. Zuurstof kan dan helpen om te blijven bewegen of sporten.
     
  • In de richtlijn staat dat het belangrijk is om mensen met COPD één-op-één te behandelen. Het maken en hebben van een persoonlijk longaanval actieplan is hier een onderdeel van. Het actieplan geeft mensen met COPD meer controle. Ook digitale informatie en online begeleiding van zorgverleners maakt mensen met COPD zelfstandiger.

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Artsen Longziekten en Tuberculose (NVALT) in samenwerking met verschillende andere medische en patiëntenorganisaties, waaronder Longfonds. Twee COPD-ervaringsdeskundigen hebben namens Longfonds deelgenomen aan het overleg rond de richtlijn.

Met deze richtlijn COPD is het voor zorgverleners – zoals artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten - duidelijker geworden hoe zij mensen met COPD kunnen helpen. Zorgverleners uit verschillende vakgebieden kunnen bijdragen aan de behandeling van COPD. Daarom sluit de richtlijn COPD aan bij de richtlijnen van andere medische en paramedische disciplines, zoals de fysiotherapie, ergotherapie en diëtiek.

De herziene richtlijn COPD is te lezen in de Richtlijnendatabase

Bron: longfonds