Hartstichting start landelijke hartfalencampagne

Mensen met symptomen die bij hartfalen kunnen passen eerder in beeld brengen bij de huisarts. Dat is het doel van de campagne, die in november op initiatief van de Hartstichting start. U kunt hierdoor extra vragen of mensen op het spreekuur krijgen. 

Hartfalen is de snelst groeiende hartziekte van Nederland, maar klachten worden vaak niet of laat herkend. Symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden worden regelmatig toegeschreven aan andere ziekten, stress of algemene ouderdomsklachten. Naar schatting lopen er in ons land onder 60-plussers meer dan 250.000 mensen rond met niet-herkend hartfalen. 

Grote overlap met COPD

Hartfalen geeft klachten die vergelijkbaar zijn met COPD en andere longziekten. Het is dan ook niet verrassend dat hartfalen juist bij longpatiënten vaak onopgemerkt blijft. In 2005 deed een Nederlandse groep onderzoek naar hartfalen bij ouderen met COPD in 51 huisartsenpraktijken. Meer dan 20% van de COPD-patiënten bleek niet-gediagnosticeerd hartfalen te hebben. Door de diagnose hartfalen te stellen, kan de onderliggende oorzaak worden opgespoord en de behandeling worden gestart. Zo kunnen mensen hun levenskwaliteit langer behouden.

Multidisciplinaire samenwerking

De Hartstichting bereidde de campagne voor met hulp van de HartvaatHAG en de Nederlandse vereniging voor cardiologie (NVVC). De HartVaatHAG verzorgt onderwijs over hartfalen, gericht op huisartsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg, en eerstelijns verpleegkundigen. Hierdoor kunnen deze zorgverleners extra alert zijn op de mogelijkheid dat iemand hartfalen heeft zonder zich ervan bewust te zijn. NVVC Connect helpt met het vertalen van de Landelijke Transmurale Afspraken Hartfalen naar regionale afspraken. Hierdoor wordt de zorg voor hartfalenpatiënten op regionaal niveau optimaal geregeld.

Hoe bereikt de Hartstichting het publiek?

  • Van oktober tot en met december verzorgt de Hartstichting voorlichting in wachtkamers van 4.450 huisartspraktijken. U kunt hier een brief over krijgen en voorlichtingsmateriaal voor in de wachtkamer. Hangt u dat op?
  • Op 30 oktober stuurt de Hartstichting een magazine naar 350.000 mensen met uitleg over hartfalen en de klachten die op hartfalen kunnen wijzen. Dit magazine bevat een hulpmiddel, de hartenkaart, om te bepalen of het verstandig is om de huisarts te raadplegen;
  • In november staat de gehele homepage van hartstichting.nl in het teken van hartfalen en zet de Hartstichting sociale media in om mensen alert te maken op de meest voorkomende hartfalenklachten bij zichzelf, ouders, grootouders en andere naasten.

Wat kunt u zelf doen?

Natuurlijk volgt u bij verdenking hartfalen altijd de NHG-standaard hartfalen. Daarnaast kunt u een aantal dingen doen om uw collega’s, uzelf en de patiënt scherp te houden, en kunt u de zorg rondom hartfalen in uw regio optimaliseren. Hoe? Dat leest u op https://professionals.hartstichting.nl/hartfalen-cahag

Druk op huisartsenpraktijken door de campagne

De Hartstichting is zich bewust van de zorg die onder huisartsen bestaat dat de campagne de druk op de praktijk verhoogt. In september 2019 deed de Hartstichting een pilot. Op basis hiervan verwachten we dat 35% van de ontvangers van het magazine de klachten bij zichzelf herkent, en 10% de klachten bij een ander herkent. Naar verwachting zal 9% van de magazine-ontvangers de huisarts raadplegen. Dit komt neer op 7 personen per huisartsenpraktijk.