Goede zorg begint bij een goed gesprek

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Maar helaas is ‘Samen Beslissen’ in de zorg op dit moment nog te weinig ‘samen’. Om daar verandering in te brengen, ging op 6 september jl. de nationale campagne ‘Samen Beslissen’ van start. Met o.a. tips hoe je het goede gesprek aangaat. Klink voor meer informatie: https://begineengoedgesprek.nl/