Extra aandacht voor inhalatiemedicijnen bij medicijnwissel

Als je inhalatiemedicijnen gebruikt voor je longziekte, heb je vast wel eens een ander merk meegekregen van de apotheek. Dit is een bekend probleem en kan vervelende gevolgen hebben. Mensen voelen zich na een medicijnwissel soms zieker of ongezonder.

Longfonds wil dat mensen met een longziekte niet meer hoeven te wisselen van merk medicijn en inhalator als dit gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Daar blijven we aandacht voor vragen (zie ook het standpunt van het longfonds). Op dit moment is Longfonds betrokken bij nieuwe gesprekken die worden gevoerd over verantwoord wisselen van medicijnen. Speciale aandacht hierbij gaat uit naar inhalatiemedicijnen. In dit bericht praten we je hierover bij.

Afspraken over inhalatiemedicijnen

KNMP (Beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben eind 2020 het initiatief genomen om het proces ‘Verantwoord wisselen van medicijnen’ opnieuw te bekijken. In navolging op het traject dat in 2018/2019 speelde. Binnen dit proces is nu een speciaal traject gestart voor inhalatiemedicijnen. Voor deze geneesmiddelen zijn namelijk (o.a. door het gebruik van de inhalator/puffer) aanvullende afspraken nodig. Verschillende betrokken partijen* voeren gesprekken hierover.

Longfonds is een van de partijen die aan dit hernieuwde proces deelneemt. Wij vertegenwoordigen hierin alle mensen met een longziekte en daarmee ook de astmaVereniging Nederland en Davos (VND). Dit proces wordt begeleid door een extern onafhankelijk bureau. Tijdens open gesprekken worden alle knelpunten en gevoeligheden aan het licht gebracht. Zo willen we gezamenlijk tot heldere afspraken komen voor inhalatiemedicijnen voor de lange termijn.

Niet meer onnodig wisselen

Het doel is om een passend landelijk beleid te hebben voor het verantwoord wisselen van medicijnen, waar alle partijen zich aan dienen te houden. We hopen dat mensen dan niet meer geconfronteerd worden met onverwachte, onnodige wisselingen van hun luchtwegmedicatie. En als er toch wisselingen moeten plaatsvinden (door een tekort of het uit patent gaan van een medicijn) dat dit dan gebeurt in goed overleg met zowel de voorschrijver (de arts) als de longpatiënt. Voor we zover zijn moeten er nog een aantal gesprekken gevoerd worden dit jaar. We houden jullie hierover op de hoogte.

Het probleem is nu dus nog niet opgelost. En dat kan lastig zijn. Het zorginkoopbeleid voor 2022 wordt immers nu al vastgesteld, contracten worden vastgelegd en apothekers blijven inkopen. Dit kan soms tot problemen aan de balie van de apotheek leiden. Heb je te maken met een ongewenste medicatiewissel? Volg dan het stappenplan met een voorbeeldbrief dat Longfonds hiervoor heeft opgesteld.

* Betrokken partijen over inhalatiemedicijnen zijn: Zorgverzekeraar Nederland, longartsenvereniging NVALT, huisartsenvereniging NHG, Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, beroeps- en bracheorganisatie voor apothekers KNMP.

Bron: Longfonds