E-Health toepassingen bij COPD onderzocht door het NELL en de LAN

Het Nederlands EHealth Living Lab (NeLL) en Long Alliantie Nederland hebben in opdracht van Zorginstituut Nederland eHealth toepassingen voor mensen met COPD in kaart gebracht en onderzocht. Gekeken is naar digitale zorgprogramma's (o.a. teleconsulten of monitoring op afstand), patiënten-platforms, (zelf)zorg websites, informatieve websites en mobiele apps. Per instrument is gekeken naar de effecten van het gebruik op onder andere kwaliteit van leven en zorggebruik.

Veel initiatieven van eHealth bij COPD zorgprogramma’s en patiëntenplatforms kunnen worden ingezet om het zelfmanagement van patiënten te vergroten en zorg op afstand te leveren. Verschillende pilotstudies laten positieve signalen zien wat betreft verbetering van kwaliteit van leven of vermindering van ziekenhuis opnamen, maar er is nog te weinig evidence voor de effectiviteit op dit moment. Vervolgonderzoek waarbij een kwalitatieve vergelijking van de verschillende programma's kan worden gedaan, kan meer zicht op de effectiviteit geven. Meer informatie is te vinden in een Infographic de website van het NELL en het artikel dat is verschenen in het International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. De volledige studie is HIER te vinden.

Bron: LAN