De Herziene richtlijn Palliatieve zorg bij COPD is gepubliceerd.

De Herziene richtlijn Palliatieve zorg bij COPD is gepubliceerd.
De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) benaderd met het verzoek de LAN-richtlijn ‘Palliatieve zorg voor mensen met COPD’ uit 2011 te reviseren. We laten dan ook met trots weten dat de herziene richtlijn ‘Palliatieve zorg bij COPD’ is uitgebracht. De richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. De multidisciplinaire werkgroep, die de richtlijn heeft ontwikkeld, heeft deze gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus.  
De nieuwe richtlijn is terug te vinden op https://lnkd.in/duZpAsmU
 

Bron: LAN