CAHAG-advies spirometrie tijdens COVID-19 geüpdatet (15 september)

Versie 15 september 2020

Achtergrond

Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden is het advies van de CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk. De opgestelde adviezen sluiten zo veel mogelijk aan bij de adviezen van het NHG (1), de Nederlandse vereniging van longartsen (NVALT) (2), de European respiratory society (ERS) (3), het RIVM (4) en de WHO (5). Dit CAHAG-advies dient u te zien als aanvulling op de adviezen die gegeven worden door het RIVM en het NHG. 

Bij alle adviezen is rekening gehouden met het risico voor de patiënt en de uitvoerder. Astma- en COPD-patiënten zijn extra kwetsbaar waarbij elke risico op een SARS-CoV-2 infectie voorkomen dient te worden. Het risico op besmetting van de uitvoerder dient daarbij minimaal te zijn. Bij het nemen van besluiten is rekening gehouden met de fase van de COVID-19 epidemie en de mogelijke verspreiding via aerosolen. 

De COVID-19-epidemie

In juli 2020 is er in Nederland sprake van een post-piek fase van de COVID-19-uitbraak. De adviezen die in dit document gegeven worden gelden voor deze post-piek fase. Indien er sprake is van een (regionale) uitbraak dan is het advies om spirometrie stil te leggen weer van kracht. Start spirometrie ook alleen op als er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn zonder dat hierdoor een tekort ontstaat in de acute zorg. 

Als de COVID-19-epidemie onder controle is dan kunnen de hier gegeven adviezen versoepeld worden. We zullen dit advies dus geregeld updaten. 

Spirometrie alleen hervatten bij gebruik van bacteriefilter waarmee betrouwbare spirometrieresultaten worden gemeten.

Zowel de NVALT als de ERS adviseren om enkel spirometrie uit te voeren met gebruik van een bacteriefilter (2,3). 

Bij bijvoorbeeld SpiroPerfect van Welch Allyn wordt gebruik gemaakt van een disposable flowtransducer, zonder bacteriefilter. Er is een bacteriefilter wat op deze transducer geplaatst kan worden, de MADA83, maar het is nog niet bekend of die voldoet aan de ATS/ERS meeteisen voor spirometrie. Er zijn nieuwe linearisatie codes nodig om te zorgen dat de meetresultaten voldoen aan de ATS/ERS meeteisen. Deze codes zijn er nu nog niet. Welch Allyn zet veel druk om z.s.m. de codes te distribueren, maar kan (nog) geen datum geven. 

Als tip zouden we mee willen geven om te inventariseren of er praktijken binnen de zorggroep / HAGRO zijn die wel gebruik maken van een systeem waar een, goedgekeurde,  bacteriefilter bij gebruikt kan worden en samenwerking hierin te zoeken, door bijvoorbeeld patiënten door te verwijzen voor spirometrie naar een andere praktijk of een spirometer inclusief laptop/software te lenen. 
 

Alle informatie over spirometrie tijdens COVID-19 kunt u hier lezen