Afspraken over verantwoord wisselen medicijnen rond

Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van medicijnen. Dat is het resultaat van overleg tussen Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland. Het gaat hierbij om het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon.
De nieuwe afspraken moeten een einde maken aan de onduidelijkheid. Ook moeten ze leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

Niet meer onnodig wisselen

De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.  

Aanvullend op de leidraad worden nog afspraken gemaakt rondom inhalatiemedicijnen. De verwachting is dat deze aanvulling deze zomer gereed is.

Afspraken in de praktijk

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’. Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

Bron: Longfonds