CAHAG-standpunt omtrent de e-sigaret

Hieronder het CAHAG standpunt omtrent de e-sigaret. Dit betreft voor een groot deel overname1van het standpunt zoals eerder reeds opgesteld door de NVALT.
Binnen de wetenschapscommissie van de CAHAG is het standpunt zoals opgesteld door de NVALT besproken en slechts op enkele punten aangepast om te zorgen dat het standpunt nog beter aansluit bij de eerste lijn.

  • De CAHAG beschouwt de e-sigaret samen met de gewone sigaret als een gevaar voor de volksgezondheid.
  • De e-sigaret heeft een verslavend effect.
  • Het gebruik van de e-sigaret onder jongeren leidt door het verslavende effect tot een verhoogde kans op het roken van “gewone” sigaretten op latere leeftijd.
  • Het gebruik van de e-sigaret onder jongeren moet worden ontmoedigd en daarmee teruggedrongen. Maatregelen daartoe worden door de CAHAG ten zeerste ondersteund.
  • Het dampen zorgt voor ontsteking van het luchtwegslijmvlies en vermindering van de afweer.
  • Als een bestanddeel in de e-sigaret vloeistof door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) voor consumptie is goedgekeurd betekent dit niet dat het bestanddeel bij inhalatie als damp onschuldig is.
  • De lange-termijn gevolgen van het gebruik van de e-sigaret zijn nog onvoldoende bekend. Er zijn bovendien toenemend signalen dat de e-sigaret ernstige schade van de gezondheid kan geven.
  • De veelgehoorde opmerking dat de e-sigaret 95% minder schadelijk zou zijn dan de gewone sigaret is op geen enkele wetenschappelijke onderbouwing gebaseerd.
  • De e-sigaret kan alleen (kortdurend) overwogen worden als middel om te stoppen met roken als alle andere evidence-based effectieve geneesmiddelen niet succesvol geweest zijn bij een roker.
  • De e-sigaret past niet in het streven naar een rookvrije generatie en samenleving.

1. https://www.nvalt.nl/vereniging/belangrijke-documenten/_/E-sigaret/NVALT%20standpunt%20 omtrent%20de%20e-sigaret.pdf