Beroepslongziekten

Luchtweg- en longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij ongeveer 15% van de patiënten met astma en COPD en 25% van de patiënten met longkanker spelen werkgerelateerde factoren een rol. 

Blootstelling aan bepaalde stoffen tijdens het werk kunnen mensen ziek maken en klachten verergeren. Bij risicovolle stoffen gaat het niet alleen om giftige dampen en stoffen; ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen voor zeer ernstige klachten zorgen. Hierbij kan het gaan om allergenen, zoals pollen, schimmels, meelstof en enzymen en om sterk irriterende stoffen zoals endotoxinen en desinfectantia. Tussen één en vijf miljoen werknemers in Nederland maken kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer en het ondervinden van gezondheidsschade.

E-learning beroepslongziekten

Long Alliantie Nederland heeft de E-learning signaleren beroepslongziekten ontwikkeld. De e-learning is bedoeld voor huisartsen, longartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het maken van de e-learning duurt ca 1 ½ uur en is geaccrediteerd voor 2 punten.
Daarnaast is er ook een samenvattingskaart ontwikkeld voor zorgverleners om hen te ondersteunen bij het signaleren van werk gerelateerde longziekten. Welke vier vragen kunt u stellen, welke vervolgacties kunt u nemen en hoe kunt u de patiënt informeren?

Expertisecentra beroepslongziekten

Informatie over allergenen 

Werkwijzers Longziekten voor patiënten

Het Longfonds heeft werkwijzers ontwikkeld voor werknemers met een longziekte. De werkwijzers helpen om zo goed mogelijk te kunnen blijven werken, bijvoorbeeld door het in kaart brengen van de huidige werksituatie, gezond werken met stoffen, tips over het houden van een balans op het werk en informatie over wettelijke regelingen zoals de WIA.
www.longfonds.nl/werkwijzer

Gezonde arbeidsomstandigheden

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden. Op de website zijn ook “arbocatalogi” te vinden waarin werkgevers en werknemers oplossingen beschrijven hoe ze gezond en veilig kunnen werken met onder meer stoffen. www.arboportaal.nl

Werk- en longencheck voor werknemers

Met de werk en longencheck kunnen werknemers aan de hand van zes vragen nagaan of ze mogelijk te maken hebben met werkgerelateerde luchtwegklachten. Tevens biedt deze site factsheets met informatie over hoe gezond te werken met stoffen.www.werklongencheck.nl

Publicaties