Beroepslongziekten

Beroepslongziekten

Luchtweg- en longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij ongeveer 15% van de patiënten met astma en COPD en 25% van de patiënten met longkanker spelen werkgerelateerde factoren een rol. 

Blootstelling aan bepaalde stoffen tijdens het werk kunnen mensen ziek maken en klachten verergeren. Bij risicovolle stoffen gaat het niet alleen om giftige dampen en stoffen; ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen voor zeer ernstige klachten zorgen. Hierbij kan het gaan om allergenen, zoals pollen, schimmels, meelstof en enzymen en om sterk irriterende stoffen zoals endotoxinen en desinfectantia. Tussen één en vijf miljoen werknemers in Nederland maken kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer en het ondervinden van gezondheidsschade. Op www.beroepsziekten.nl is meer informatie te vinden over beroepsziekten, waaronder een overzicht met beroepsziekten in verschillende sectoren.

E-learning beroepslongziekten

Long Alliantie Nederland heeft de E-learning signaleren beroepslongziekten ontwikkeld. De e-learning is bedoeld voor huisartsen, longartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het maken van de e-learning duurt ca 1 ½ uur en is geaccrediteerd voor 2 punten.

Centra voor klinische arbeidsgeneeskunde (verwijzing door longarts)

Informatie over allergenen 

Werkwijzers Astma en COPD

Het Longfonds heeft werkwijzers ontwikkeld voor werknemers met Astma en COPD. De werkwijzers helpen om zo goed mogelijk duurzaam te kunnen werken. Bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de huidige werksituatie, tips over het houden van een balans op het werk en informatie over wettelijke regelingen zoals de WIA.

Gezonde arbeidsomstandigheden

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden. Op de website zijn ook “arbocatalogi” te vinden waarin werkgevers en werknemers oplossingen beschrijven hoe ze gezond en veilig kunnen werken met onder meer stoffen. www.arboportaal.nl

Publicaties