Stoppen met roken

Roken speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van COPD. Bij meer dan 80% van de COPD-patiënten is roken de oorzaak. De schadelijke invloed op de longfunctie neemt toe met het aantal sigaretten per dag en het aantal jaren dat iemand gerookt heeft (ook wel uitgedrukt in pakjaren: 1 pakjaar = een jaar lang 20 sigaretten per dag). Wanneer de patiënt stopt met roken normaliseert de longfunctiedaling. De geleden longfunctieschade herstelt echter niet meer. Toch is stoppen met roken de enige maatregel die versnelde afname van longfunctie kan beïnvloeden.

De begeleiding bij stoppen met roken richt zich op het beïnvloeden van persoonlijk gedrag. Een dringend stopadvies van de arts is vaak het startpunt van de motivatie.

Het NHG heeft samen met andere organisaties een keuzetool ontwikkeld:

Zorgstandaarden 

Materialen om stoppen met roken begeleiding uit te voeren:

Meer info op:

Het kwaliteitsregister Stoppen met roken:

Het kwaliteitsregister is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders staan. Dit zijn professionals (zorgverleners) die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het stoppen met roken. Het kwaliteitsregister maakt duidelijk welke professionals intensieve stoppen-met-rokeninterventies aanbieden waarvan bewezen is dat het werkt. Informatie over het kwaliteitsregister http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/