Vergoeding fysiotherapie bij COPD vanuit basisverzekering

De CAHAG beschouwt voldoende bewegen als één van de belangrijkste behandelingen bij álle COPD-patiënten. Bij patiënten die niet aan de beweegnorm voldoen is het inzetten van fysiotherapie van toegevoegde waarde. Daarom is de CAHAG verheugd dat vanaf 1 januari 2019 oefentherapie voor de meeste COPD-patiënten (vanaf GOLD II) vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Fysiotherapeuten dienen voor de vergoeding aan te geven welke classificatie (GOLD ABCD) aan de patiënt gegeven moet worden. Helaas wordt hierbij niet gebruik gemaakt van de ziektelast.

Voor de praktische gang van zaken bij verwijzing adviseert de CAHAG aan huisartsen en praktijkondersteuners: 

  • De MRC-score te vermelden
  • Géén CAT-score te vermelden (tenzij u daarmee werkt; MRC-score alléén voldoet)
  • Het aantal exacerbaties (evt ziekenhuisopname) in de afgelopen 12 maanden te vermelden

 In tegenstelling van wat er in de toelichting staat hoeft deze informatie voor nieuwe patiënten niet via de longarts verkregen te worden.