Podcast herziene NHG-standaard COPD

In deze podcast bespreekt Femke Veldman met Jip de Jong de herziene NHG-Standaard COPD. In ruim 25 minuten praten zij je bij over de belangrijkste wijzigingen. Over het beleid bij aanwijzingen voor restrictie en de vereenvoudiging van de standaard door de niveaus van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Maar ook het verwijsbeleid naar fysiotherapie en de medicamenteuze behandeling komen aan bod.