Nieuw CAHAG bulletin

Er is weer een nieuw CAHAG bulletin gepubliceerd, met interessante onderwerpen over: 

  • Geprotocolleerde zorg voor kinderen met astma in de huisartsenpraktijk
  • Big Five fouten bij inhalatie, wees er alert op
  • De rol van voeding bij COPD