Longklachten na corona? Meld je bij het Longfonds!

Het Longfonds maakt zich hard voor mensen die blijvende longschade overhouden aan corona. Het Fonds wil via onderzoek in kaart brengen wat de lange termijn gevolgen zijn van dit virus op de longfunctie, welke oplossingen er voor zijn en welke impact dit heeft op het dagelijks leven. 

Dat doen ze samen met de Long Alliantie Nederland (LAN) waarin meer dan dertig organisaties verenigd zijn op het gebied van preventie en zorg voor mensen met longziekten, waaronder  verenigingen van longpatiënten, longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, paramedici, bedrijven en de wetenschappelijke  organisatie van longonderzoekers (NRS).

Sinds onze eerste oproep hebben we niet stil gezeten. Achter de schermen is en wordt nog steeds hard gewerkt aan de verdere voorbereiding van onze plannen. Want we merken dat er behoefte is aan voorlichting, steun, behandeling en advies. Voor nu en voor later. Hopelijk kunnen we hier binnenkort meer over vertellen. In de tussentijd blijft deze oproep staan.

Ben jij ernstig ziek geweest door corona en ondervind je nog steeds longklachten? Zoals benauwdheid, verminderd uithoudingsvermogen, (chronisch) hoesten of andere klachten waarvan je denkt dat het met jouw longen te maken heeft? Neem dan uiteraard in eerste instantie contact op met je huisarts en meld je daarna bij het Longfonds via dit formulier. We horen graag jouw verhaal en behoeftes zodat we er ook voor jou kunnen zijn. 

Bron: Longfonds