IVM en CAHAG slaan handen ineen

De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) en Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) gaan samenwerken om de informatie over geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD te optimaliseren en beter te ontsluiten voor alle Nederlandse huisartsen. Om dit kracht bij te zetten tekenden zij vandaag een officiële samenwerkingsovereenkomst.

Bij zowel de CAHAG als het IVM staat de kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de farmacotherapie bij COPD- en astma hoog in het vaandel. Om huisartsen hierbij te ondersteunen, gaat het IVM met input van de CAHAG verschillende producten ontwikkelen, zoals:

  • een themajournaal voor het farmacotherapieoverleg (FTO) over de farmacotherapeutische behandeling van COPD en de plaats van de nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen,
  • een e-learningcursus over de farmacotherapeutische behandeling van COPD,
  • een e-learningcursus over de farmacotherapeutische behandeling van astma, 
  • lezingen voor netwerkbijeenkomsten en/of presentaties en de CAHAG-conferentie,
  • teksten voor de website van MedicijnBalans over de nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van COPD en astma.

Beide partijen zullen de informatie en producten die voortkomen uit deze samenwerking via hun eigen kanalen verspreiden. De samenwerking geldt vooralsnog voor een jaar, waarna de organisaties op basis van een evaluatie bepalen of zij de samenwerking continueren.

Het IVM werkt vanuit een maatschappelijk perspectief aan het verbeteren van het goed, veilig en betaalbaar medicijngebruik. Het voert de hierboven genoemde activiteiten uit in het kader van zijn programma MedicijnBalans, waarin het neutrale informatie biedt over nieuwe geneesmiddelen met als doel het rationeel gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.