Internationale prijs voor de Ziektelastmeter COPD 

In 2011 is op initiatief van PICASSO voor COPD en onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland het Ziektelastmeter COPD project gestart.

Dit project heeft als doelen:
• Het begrip "ziektelast" zo goed mogelijk te definiëren.
• Een meetinstrument ontwikkelen waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven.
• Het gesprek te vergemakkelijken tussen zorgverleners en patiënten over wat het beste gedaan kan worden om de ziektelast van de patiënt te verminderen.
• Zoveel mogelijk meerwaarde bieden voor patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars door effectievere en efficiëntere zorg

De Ziektelastmeter COPD is ontwikkeld door een landelijke expertgroep van de Long Alliantie Nederland onder voorzitterschap van prof. Onno van Schayck en dr. Hans in ‘t Veen. Het instrument bestaat uit een vragenlijst en een visualisatie van de uitkomsten. Op dit moment wordt het RCT onderzoek naar de ziektelastmeter COPD afgerond. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek eind 2015 bekend.

Tijdens het IPCRG (international Primary Care Respiratory Group) congres 2015 in Singapore is het onderzoek naar de Ziektelastmeter COPD in de prijzen gevallen. In drie categorieën waren er prijzen te verdelen: Implementation Science, Research Ideas en Clinical Research. In de categorie Clinical Research is de prijs gegaan naar het abstract over de Ziektelastmeter COPD geschreven door Annerika Slok. Voor de drie categorieen samen is een prijs uitgereikt en ook deze prijs ging naar het abstract over de ontwikkeling en evaluatie van de Ziektelastmeter COPD


Overhandiging van de award door Prof. Aziz Sheikh, Professor of Primary Care Research & Development, University of Edinburgh aan drs. Annerika Slok (Universiteit Maastricht).

De Long Alliantie Nederland feliciteert Annerika Slok, prof. dr. Onno van Schayck en het volledige Ziektelastmeter COPD projectteam met deze eervolle prijzen. De prijzen zijn een bevestiging dat het onderzoek naar de ziektelastmeter COPD goed in elkaar zit. Meer informatie over de Ziektelastmeter COPD is HIER te vinden

Bron: LAN