Hulpmiddelen voor begrijpelijke zorg aan COPD patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Mensen met COPD en beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite met het uitvoeren van COPD zelfzorg. Goede zelfzorg bij COPD is complex. Het aantal zelfmanagementtaken is groot: medicatie-inname, het in de gaten houden van het verloop van de klachten, het onderhouden van een sociaal netwerk, begrijpen van medische informatie, omgaan met een beperkte energie, stoppen met roken, voldoende bewegen en gezond eten.

Uit onderzoek van het Nivel (2018) blijkt dat 24% van de mensen met COPD die langwerkende luchtwegverwijders gebruiken zelf aangeven het voorschrift van hun arts niet te volgen. Hoe kunt u als zorgverlener zorg en zelfzorg bij deze kwetsbare groep verbeteren? Inzicht in de persoon die voor je zit en wederzijds begrip zijn essentieel voor de behandelrelatie. Goede zorg is zorg die is afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van de patiënt.

Het Longfonds en Pharos hebben de handen ineen geslagen en een Handboek en training ‘ik heb COPD, wat kan ik doen?’ ontwikkeld om goede zorg te kunnen leveren. Het handboek is gericht op patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en  kunt u inzetten bij de zorg voor mensen met COPD. Het bevat eenvoudige taal en veel beeldmateriaal. Bij het handboek hoort een gesprekskaart met thema’s. Het handboek wordt begeleid door een handleiding en training ‘coachende vaardigheden voor bij mensen met COPD en beperkte gezondheidsvaardigheden’ voor professionals. Wilt u leren werken met het handboek of het handboek bestellen? Kijk op www.pharos.nl/COPD voor meer informatie of lees het volledige artikel in het nieuwste CAHAG Bulletin of op de website