ICPC coderingen

ICPC-codes voor astma en COPD en gerelateerde ICPC-codes

ICPC code omschrijving 

R96 Astma
R96.1 Hyperreactiviteit luchtwegen --> is vervallen 
R29.02 Prikkelbare luchtwegen (nieuw)
R96.2 Allergische astma 
R95 Emfyseem/ COPD

Gerelateerde ICPC codes

R02 Dyspnoe/ benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen
R03 Piepende luchtwegen
R05 Hoesten 
R78 Acute bronchitis/ bronchiolitis
R91 Chronische bronchitis/ bronchiectasieën 
R91.1 Chronische bronchitis 
R91.2 Bronchiectasieën

Overzicht gebruik ICPI bij luchtwegklachten